Service

Forhåndssalgstjeneste

1. Gi tekniske parametere og relaterte konsulenttjenester for gassgeneratorsett.

2.Hjelp kundene med å velge riktig installert kapasitet og modell i henhold til fasilitetene til brukerprosjekter, og veilede utformingen av generatorrommet.

3.I henhold til brukerens spesifikke brukssituasjon, design og gi en rekke gassgeneratorsett som støtter utstyr, for eksempel lydisolert skap, spillvarmegjenvinningssystem, etc.

Ettersalgs service

1. Instruks for drift og vedlikehold av utstyr er vedlagt.

2. Gi på stedet eller online veiledning til brukere for installasjon av gassgenerator og gratis igangkjøring.

3. Lære operatører for brukere på stedet og samarbeide med brukere i gassgeneratoraksept.

4. Sporingstjeneste: etablering av kundefiler, regelmessig gjenbesøk og inspeksjon og regelmessig forståelse av kundebruk.

5. Telefon og Internett 24-timers netttjeneste .

6. Ring tilbake innen 2 timer etter å ha mottatt reparasjonsrapporten for å hjelpe kundene med å løse problemer.

7. Ingeniører kan ankomme stedet for vedlikehold innen 24 timer i provinsen og 48 timer i Kina eller forhandle med kunder om vedlikeholdstiden.Oppnå virkelig humanisert tjeneste.

8. Internasjonal service, kommuniser først med kunder for å forhandle servicetid, og kom til stedet for å løse gassgeneratorproblemer for kunder så snart som mulig.