Service

Før salgstjeneste

1. Gi tekniske parametere og relaterte konsulenttjenester for gassgeneratorsett.

2.Hjelp kunder med å velge riktig installert kapasitet og modell i henhold til fasilitetene til brukerprosjekter, og veilede utformingen av generatorrommet.

3. i henhold til brukerens spesifikke brukssituasjon, utform og gi en rekke gassgeneratorsett som støtter utstyr, for eksempel lydisolert skap, gjenvinning av spillvann osv.

Ettersalgs service

1. Instruksjoner for drift og vedlikehold av utstyr er vedlagt 

2. Gi brukerveiledning på stedet eller online for installasjon av gassgeneratorer og gratis igangkjøring.

3. Tren operatører for brukere på stedet og samarbeid med brukere om aksept av gassgenerator.

4. Sporingstjeneste: etablere kundefiler, regelmessig gjenbesøk og inspeksjon og regelmessig forståelse av kundebruk.

5. Telefon og Internett 24 timer i døgnet.

6. Ring tilbake innen 2 timer etter at du har mottatt reparasjonsrapporten for å hjelpe kundene med å løse problemer.

7. Ingeniører kan ankomme stedet for vedlikehold innen 24 timer i provinsen og 48 timer i Kina eller forhandle med kundene om vedlikeholdstiden. Oppnå virkelig humanisert tjeneste.

8. Internasjonal service, kommuniser først med kundene for å forhandle om servicetid, og ankom stedet for å løse gassgeneratorproblemer for kundene så snart som mulig.