Prosjekt sak

Innenlandske prosjektsaker

Kjøkken søppeldump 2X1000kW biogassgeneratorsett

2X300kW naturgassgenerator

Kloakkrenseanlegg 500kW generator

Beite 300kW biogassgenerator

Svineproduksjon 3X250kW biogassgeneratorer

2X500kW biogassgenerator

Svineproduksjon 3X180kW biogassgenerator

Internasjonale prosjektsaker

1

350kW gassgeneratorsett med lav varme, Storbritannia, januar2016

2

Russland 100kW biomassegass

3

Columbia 100kW biogass

4

Colombia 300kW halmgassprosjekt

5

Romania 500kW biogass

6

Malaysia 2.3MW Syngas

7+

Mexico 60kW biogass

8

Sør-Afrika 150kW X 2 enheter Biomasse

20

Chile 2x350kw naturgassgenerator

10

Tyrkia 400kW biomasse

14

Hellas 260kW x 4 enheter Biogass

16

Jamaica 150kW x 3 enheter LPG

17

500kW biogassproduksjon i Vietnam

9

Sri Lanka 3x400kw gassprosjekt med lav brennverdi

11

Levering av 12,5 mw biogassgeneratorprosjekt i Tyrkia

15

Hellas 4x300kw energiproduksjonsprosjekt for biogass