Valgfritt tilbehør

  • Optional Accessories

    Valgfritt tilbehør

    Tørr avsvovling er en enkel, effektiv og relativt billig avsvovlingsmetode. Det er generelt egnet for avsvovling av biogass med en liten mengde biogass og lav hydrogensulfidkonsentrasjon. Det grunnleggende prinsippet for utstyret for tørr fjerning av hydrogensulfid (H2S) fra biogass er en metode der O2 oksyderer H2S til svovel eller svoveloksider, som også kan kalles tørroksidasjon. Sammensetningen av tørt prosessutstyr er å legge fyllstoff i en beholder, og fyllstofflaget inkluderer aktivert karbon, jernoksid, etc.